Technorati search

12/26/07

SUMPAH PENYAIR SAMARINDA - 2

Puisi yang tulen sejati adalah
rakaman pemikiran pujangga
lewat indah ucapan kata-kata
guna menyampaikan kebenaran.

Puisi adalah perjuangan berterusan
mengirim makna dan perutusan langit
guna menyucikan ruang yang kosong
daripada kata-kata benar lalu puisi
mengisi ruang itu dengan lafaz hak.

Puisi sejati lahir dalam jeda waktu
juga dalam celahan masa yang ribut
dengan sengketa sesama manusia buta
satu - cuba membebaskan ikatan belenggu
satu - berjuang menyelamatkan kuasanya.

H FANSURI
Sekolah Pemikiran Samarinda

No comments:

 

Hakcipta Terpelihara 2007| disediakan Oleh Tinta Keris diubahsuai dan direka oleh Keris Putera.
Tiada bahagian yang boleh disalin semula tanpa kebenaran bertulis.