Technorati search

12/26/07

DOSA

Dosa merayap senyap
bagai virus paling halus
memasuki pembuluh nurani
membiak segala wabak.

Takwa terlantar tenat
nafas nazak tersekat
di halkum hayat.

Kalbu terbujur kaku
dikapan kain hitam
disemadikan di liang walang
pusaranya tanpa nisan.

Bahagia yang diantologikan
rabak dikoyak dosa!

M ARIF
Mentakab, Pahang

No comments:

 

Hakcipta Terpelihara 2007| disediakan Oleh Tinta Keris diubahsuai dan direka oleh Keris Putera.
Tiada bahagian yang boleh disalin semula tanpa kebenaran bertulis.