Technorati search

3/28/09

PASAR SYURGA

Jual beli berbeza
tiada serupa
di dunia
tukar barang
nilai harga.

Semua barang
di syurga
dibeli ingin sahaja
ingat waktu dunia
dapat ganti semula
ada di pasar syurga.

JUSOH AHMAD
Darul Aman Utama, Kedah.

No comments:

 

Hakcipta Terpelihara 2007| disediakan Oleh Tinta Keris diubahsuai dan direka oleh Keris Putera.
Tiada bahagian yang boleh disalin semula tanpa kebenaran bertulis.