Technorati search

5/12/08

TANYA BAHASA KEPADA BANGSA


i
Adakah
aku ditutur dalam
erti sejati murni.

ii
Apakah
aku dianiaya
oleh bangsa sendiri.

iii
Mengapakah
aku berada di bawah kawah
sedangkan bahasa asing
dijulang.

iv
Kalaulah
bisa berkata
akan kulontar beribu bicara.

MF KENCANA
Aswara KL.

No comments:

 

Hakcipta Terpelihara 2007| disediakan Oleh Tinta Keris diubahsuai dan direka oleh Keris Putera.
Tiada bahagian yang boleh disalin semula tanpa kebenaran bertulis.